In loving memory of Vika Taufa Kilifi – 91 years

Back to Memorials

4 Comments:

 • Lesieli Teuila Iloa / / Reply

  Vika Kilifi, oku hoko hoo puli koe fakamasiva kihe famili heni pea oku ogo ae mavae 💔😭 he ko hoo aluna ikai ha toe foki😭😭 oku oga aupito he naa mau nofo heni koe uga atu kiate koe he mea famili pea hagee kii taimi ki mui hoo moui hoo sii lea mo malimali mai ke iloi ikai loloa etau feohi 😭 oku oatu eku ofa lahi kiate koe pea fakatauage oku mau ako hoo ulugaaga hoo tauhi famili tali pe emau tupu hake moemau sio mata ai..folau aa peake toka i he noga ae Tamai Hevani..talaatu hoku ofa kihe toega famili pea fktauage iai ha taimi te tau toe feiloaki ai…Rest in Peace Grandma Vika and you will be forever missed in our hearts ♥️

  Ofa atu kihe fanau moe fangamokopuna kihe taufa to mou loto fale💗

  Ofa lahi atu
  Lesieli Teuila Palavi Iloa

 • Amelia Ane Lotima / / Reply

  Toka a ‘i he nonga a e ‘eiki ta’ahine Vika Kilifi kuo ke tau e koe a e tau lelei, fiefia ho hoa ‘ofaanga tamasi’i ko Mesui Kilifi kuo mo fepikinima atu ‘i he tafa’aki e taha.
  ‘Ofa lahi atu ki he ki’i fanau paea kaeumaa a e memipa kotoape ‘o e famili ❤️❤️

 • Senimele Fakalolo / / Reply

  ‘Oku ‘oatu ee ‘ofa mo e fiekaungamamahi ki he fa’ee ko eni. He ‘oku mapaki ee faa ka ‘oku kei ‘alaha mei he Vai-ko-Kanakana, mo e Maka-ko-Fele’u nga neongo kuo fuoloa ta’u ee kumi fonua fo’ou ki Aussie. ‘Oku ‘oatu ee ‘ofa ni mei he Funga’onetaka mo e Ii’olupea mei he fanau mo e makapuna ‘o Melepili Vaitohi Finau. Ke kei langilangi’ia ai pe ‘a Sihova na’a ne foaki, pea kio ne toe to’o. ‘Ofa mo e lotu hufaki ma’a fanau mo e makapuna hono kotoa pe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share

Contact Us Today

You can contact us on phone number or send us a message through form below

02 9188 7708

  Your Name*

  Your Email*

  Phone*

  Postcode*

  Please Select from the following options*

  Your Message*

  Call Us Today